• Vprašanje 1
  • Vprašanje 2
  • Vprašanje 3
  • Vprašanje 4

Storitev

Katero od sledečih storitev smo vam nudili?

Zadovoljstvo

Kako ste zadovoljni z opravljeno storitvijo?

Zadovoljstvo

Prosimo ocenite sledeče kazalnike, ki se nanašajo na storitve

Odzivnost na povpraševanje

Celovitost ponudbe

Upoštevanje želja kupca

Svetovanje

Hitrost izvedbe

Strokovnost osebja

Plačilni pogoji

Cena storitve

Priporočilo

Ali bi podjetje TIM POHIŠTVO d.o.o. priporočili svojim poslovnim partnerjem, prijateljem, znancem, …?