Zdravstvene ustanove in domovi za starejše

Sodobno in prijazno v skladu z zahtevami.

Pohištvo v zdravstvenih objektih in domovih za starejše mora izpolnjevati nekaj osnovnih in nadstandardnih zahtev. Biti mora funkcionalno, visoko vzdržljivo in uporabnikom prijazno. Obenem mora upoštevati tudi varnostne in higienske predpise ter zagotavljati normative. V Tim pohištvo poskrbimo za vse.

Image module